Nejnovější články | PHOENIX On-line

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

O Léčebném kódu jsme již ve PHOENIXU informovali (10/12, 1/13), ale tentokrát se k vám dostávají autentické informace přímo od zdroje – od manželů, kteří se Léčebný kód naučili přímo od doktora Loyda v Americe.

Jsem opravdu ráda, že stále více čtenářů se o tuto novou léčebnou metodu zajímá, kupuje si knížku Léčebný kód a začíná se s touto metodou seznamovat. Cesta, kterou si zvolili ke svému léčení, je úžasná a jsem vděčná, že tato metoda energetického léčení existuje a že jsme ji mohli s mým manželem vystudovat u Dr. Alexe Loyda v USA a stát se tak jedněmi z certifikovaných praktiků jeho praxe na světě, zatím jedinými v České republice a na Slovensku. Ráda bych se touto cestou s vámi podělila o své zkušenosti jak z pozice praktika, tak z pozice člověka, kterému léčebné kódy pomohly vyřešit jeho zdravotní problémy.

Léčebné kódy – otevření lidského srdce

O Dr. Alexovi Loydovi

Dr. Alex Loyd je autorem knihy Léčebný kód a stejnojmenné metody duchovního energetického léčení. Tato metoda mu byla doslova vnuknuta Bohem po dvanáctiletém usilovném hledání jak uzdravit svoji ženu Tracey od silných depresí. Tato porucha byla tak silná, že nebylo možné ji stávajícími metodami vyléčit. Kromě toho se projevovaly silné vedlejší účinky medikamentů, které způsobily, že se Alexovi a jeho ženě jejich láskyplný vztah hroutil. Tracey byla stále nemocná a její stav se nezlepšoval. Dr. Alex Loyd se tedy ponořil do hlubšího studia, aby zjistil, že většina velkých fyziků z historie až do dnešní doby doslova předpověděla, že jednoho dne objevíme metodu jak léčit samotný zdroj nemoci a že se bude jednat o energetickou léčbu, protože energie je zdrojem všeho.

Například v roce 1969 profesor Murray Gell-Mann, laureát Nobelovy ceny ze Standfordské univerzity prohlásil: "Chemie těla je řízena kvantovými buněčnými poli." Již v roce 1937 řekl Albert Stzent-Gyorgyi, maďarský lékař a laureát Nobelovy ceny: "Léčení lidí bez pojetí energie je léčení mrtvých," nebo William Teller ze Standfordské univerzity:" Lék budoucnosti bude založen na kontrole energie v těle."

Dr. Alex Loyd je silná osobnost, věřící v Boha jako zdroje lásky a energie. Alex se modlil k Bohu, aby Bůh jeho ženu uzdravil. Metoda léčebných kódů mu byla vnuknuta Bohem na letišti v Los Angeles, když se vracel domů z jedné z konferencí a jeho ženě se v tu dobu opět vrátily její silné deprese. Byla to metoda, která později dostala název Léčebné kódy a která spočívá v nalezení a aktivaci čtyř léčebných center na lidském těle, jež souvisí s nejrůznějšími problémy, které následně vyvolávají naše nemoci. Ihned po návratu ke své ženě tuto metodu aplikoval a deprese po 45 minutách ustaly. Tracey prováděla kódy každý den po dobu tří týdnů a od té doby se deprese již nikdy neobjevily. Tracey se uzdravila a jako projev naděje a víry si přidala ke svému jménu další jméno – Hope neboli Naděje.

Dr. Loyd začlenil do své praxe psychologa tuto novou metodu a s úžasem sledoval, jak se jeho pacienti, které léčil z psychických problémů, uzdravují také z fyzických nemocí. Aby mohl opustil svoji zavedenou praxi psychologa a plně se věnovat léčení pomocí metody léčebných kódů, potřeboval vědecký důkaz, že metoda funguje. Proto se téměř dva roky věnoval výzkumu – měřil hladiny fyziologického stresu pomocí přístroje HRV při současném provádění metody léčebných kódů. Výsledky byly ohromující.

O léčebných kódech

Léčebné kódy jsou metodou duchovního energetického léčení zaměřené na zdroj našich zdravotních problémů. Naše tělo bylo svým Tvůrcem stvořeno k dokonalosti a zdraví. Bůh vytvořil celý vesmír, vše kolem nás je dokonalé, včetně nás, našich buněk, našeho těla a našeho zdraví. To, že je to jinak, není Boží chyba či omyl, ale chyba je v nás – v našem myšlení, činech, v naší vnitřní destrukci způsobené vztahem k sobě samým, k jiným, k Bohu, k naší planetě Zemi, ke zvířatům a všemu živému i neživému kolem nás.

Léčebné kódy jsou zaměřeny na energetické léčení našeho těla. Nezaměřují se na fyzické a psychické nemoci přímo, ale na naše emoce, mylné názory, na naše tzv. destruktivní buněčné vzpomínky. Podle seriózních výzkumů (např. lékařů z Harvardské a New Yorské univerzity) až 95 % všech našich problémů způsobuje stres uložený v destruktivní buněčné paměti. Není to např. stres z aktuální zmeškané schůzky nebo stres z dopravní zácpy na dálnici apod. Je to stres, který máme uvnitř našeho těla, aniž si ho v této formě úplně uvědomujeme. Jedná se o vnitřní kontinuální stres, který máme v našem srdci a v našich buňkách uložen ve formě vzpomínek či obrazů, které je potřeba najít, vyléčit, doslova přepsat jako nějaký počítačový program, a tak umožnit imunitnímu systému začít léčit náš organizmus.

Skryté buněčné vzpomínky

Co je to vlastně za obrazy a vzpomínky? Jednoduchým příkladem je například nějaká událost, která, i když se z pohledu dospělého člověka může zdát malicherná, se nám udála v raném dětství a která nás provází celý život (aniž o ní přemýšlíme, aniž o ní vůbec víme!). Jako děti jsme ji vnímaly velmi silně, a negativně se nám "vryla" do našeho srdce. Může jít o obraz nebo skrytou buněčnou vzpomínku, která se udála třeba ještě při porodu, v prenatálu, anebo to může být dokonce generační záležitost, která je uložená v našich buňkách. A tento obraz je potřeba najít a vyléčit.

V našem srdci jsou uloženy všechny nevědomé, podvědomé, vědomé myšlenky, obrazy, víry a pocity, včetně vůle a svědomí, obrazy a přesvědčení, s kterými jsme se setkali a která byla námi přijata. A tyto obrazy a přesvědčení doslova proudí přes buňky našeho těla a ovlivňují, jak se cítíme, jak jednáme, ovlivňují naše vztahy, naše úspěchy a naše fyzické zdraví. Léčení celého člověka začíná léčením srdce. Není to srdce fyzické, ale to "srdce", které je centrem a zdrojem všeho dění v našich životech. Toto srdce potřebuje naše léčení a zároveň toto srdce je třeba střežit.

Většina z nás již delší dobu ví, že pokud chceme být opravdu šťastní, zdraví a úspěšní, tak se musíme zbavit negativních emocí, negativních myšlenkových vzorců, vědomého přesvědčení o něčem nepravdivém, máme myslet pozitivně. Ale jak to provést? Tolik lidí přečetlo knihu např. Tajemství, a kolika lidem se podařilo vše, co přečetli, začlenit do svého života? Přitáhnout si úspěch a zdraví? Síla vůle nám k tomu nestačí. Jak zmiňuje Dr. Bruce Lipton, naše podvědomá paměť je tisíckrát silnější než síla vůle.

Hlavní předností metody léčebných kódů je její jednoduchost a přirozenost

Metoda spočívá v aktivaci čtyř léčebných center, které jsou na naší hlavě. Jednotlivé kódy se pak skládají z jednotlivých sekvencí poloh našich rukou a zaměření prstů na tato centra.

Když se s touto metodou naučí člověk správně pracovat, stává se nezávislým a může ji provádět sám a léčit tak nejen své emoční a zdravotní záležitosti, ale i vztahy s okolím, pracovní záležitosti, zkrátka vše, co ho v životě ovlivňuje a naplňuje, dokonce může pomáhat i druhým. Tím se tato metoda značně liší od ostatních metod, které většinou vyžadují pravidelné návštěvy u konzultanta či terapeuta.

Pomoci nalézt nejranější vzpomínku je důležitou součástí praxe certifikovaného praktika, který byl na toto vyškolen. Tuto vzpomínku pak můžeme vyléčit pouze prostřednictvím aktivního praktikování léčebných kódů. Vzpomínka nám nadále zůstává, jen nás již nebolí, nezatěžuje náš imunitní systém.

Certifikovaný praktik vás metodu léčebných kódů naučí rychle a spolehlivě. Naučí vás s metodou správně pracovat a vést k samostatnosti v praxi. Provádí společně s klientem léčebné kódy a pomáhá mu, aby na své problémy nebyl sám. Důležitou součástí je i modlitba a nalezení pravdivého tvrzení (veliký rozdíl oproti afirmacím!).

V čem je školený praktik nenahraditelný?

Dr. Loyd vyškolil po světě desítky certifikovaných praktiků této léčebné metody také proto, aby tito praktici mohli předávat klientům individualizované vlastní léčebné kódy. V knize Léčebný kód je popsán tzv. "Univerzální léčebný kód", který funguje pro většinu lidí na většinu záležitostí. Nicméně, můžete mít problém, pro který potřebujete mít rychlejší výsledky, nebo se jedná o vážný, naléhavý problém. Z tohoto důvodu má certifikovaný praktik oprávnění vytvářet pro klienty jeho vlastní léčebné kódy, které jsou mnohem přesnější a tím i účinnější a léčba je tak rychlejší. Získáte tak svůj vlastní léčebný kód na váš konkrétní problém s udáním jak dlouho a jak často máte tento kód používat. Během konzultace vás praktik povede krok za krokem takovým způsobem, aby váš problém co nejrychleji klesl na přijatelnou úroveň, a provádí kódy společně s vámi, což je energeticky silnější.

Aby léčebné kódy fungovaly, musí se provádět pravidelně. Jak je uvedeno i v knize, ani Tracey Hope Loyd, ani Dr. Ben Johnson (léčil se z ALS) se neuzdravili během jednoho dne či hodiny. Uzdravili se, protože věděli, jakým způsobem mají přesně postupovat a Léčebné kódy prováděli pravidelně. léčebné kódy nejenom léčí, ale vrací člověka k Jednotě bez ohledu na jeho vyznání. Léčebné kódy vás dovedou k pravému vnitřnímu náboženství, což znamená prožití a procítění Božské lásky v nás.

Moje zkušenosti a cesta za uzdravením

Moji cestu praktika léčebných kódů předcházela dlouhá třináctiletá životní cesta hledání a nalézání způsobu, jak se definitivně zbavit všech svých onemocnění a uzdravit se. Tyto roky mého života mne provázela onemocnění, která spolu souvisela, ale jejich zdroj a příčina byl pro mne v té době utajen. Dlouhodobě jsem trpěla diagnostikovanou poruchou buněčné imunity, EBV virózou, boreliózou, přidaly se kožní problémy, herpes, nedomykavost hlasivek, neustálé angíny, virózy a únava. Snažila jsem se uzdravit všemožnými cestami a žít normální plnohodnotný život. Pravidelně jsem navštěvovala odborné lékaře a spoustu času trávila na různých vyšetřeních. Navštívila jsem i různé lékařské kapacity, ale výsledek byl vždy stejný. Zkoušela jsem různá veřejně dostupná doporučení a také alternativní postupy – bylinkové čaje, otužování, cvičení, změnu stravy – bohužel nic nepomáhalo.

Před osmi lety mne má cesta hledání zavedla na makrobiotický seminář, což bylo pro mě něco naprosto úchvatného a nepopsatelného. Mé zdraví se po makrobiotické stravě zlepšovalo. Makrobiotiku jsem vnímala velice komplexně – jako soulad člověka s přírodou, s úctou ke všem živým tvorům a k celému vesmíru. I přes naprostou důvěru v tento proces a důsledné dodržování zásad makrobiotické a vyvážené stravy, se ale po šesti letech vyskytly nové, velmi závažné zdravotní problémy. Já jsem je ale natolik podcenila (tělo vše zvládne, je to určitá eliminace, ať si tělo poradí samo apod.), že jsem odmítala pomoc lékařů a určitá zaslepenost mě doslova mohla stát život. Z těchto fyzických problémů se objevily další závažné problémy, a to vše mne vyřadilo z normálního života téměř na dva roky. (Rozhodně tím nechci říct, že makrobiotický směr je špatný, jen v některých případech naprosto nedostačující, pokud nevyléčíte a neodstraníte zdroj svých problémů. Nadále v makrobiotice nacházím nejlepší a nejvyváženější způsob stravování.).

V těchto dvou letech jsem ještě více "zpřísnila" dodržováni zásad makrobiotiky a přidala spoustu dalších metod – vozili jsme vodu ze studánky, pravidelně jsem dělala modlitby a celodenně jsem odříkávala afirmace Luisy Hay. Kromě toho jsme nechali v našem domě změřit geopatogenní zóny, prováděla jsem EFT, pomocí metody "Cesta" Brandon Bays jsem prováděla záležitosti spojené s odpuštěním, navštívila jsem Andělské léčení, po celý rok jsem každý den cvičila hormonální jógu, meditovala, četla duchovní literaturu, ale ani přesto všechno se mé nové problémy nezlepšily, ba naopak – objevily se s úplně stejnou intenzitou jako před dvěma lety. Výsledkem bylo, že jsem skončila po všech opatřeních na operačním sále. Navíc jsem při nutných předoperačních vyšetřeních zjistila, že má porucha buněčné imunity a můj původní problém – nízká hodnota lymfocytů, je stále velmi nízká jako před 13 lety.

A v té době, kdy jsem již rezignovala na své uzdravení, se stal zázrak – dozvěděla jsem se o léčebných kódech a nalezla nejen cestu ke svému uzdravení, ale i ke svému poslání. Kódy otevřely cestu mého srdce k hlubšímu poznání našeho života, a tak začala moje cesta s tímto léčením. Rozhodla jsem se tuto metodu vystudovat u společnosti Dr. Alexe Loyda a pomáhat ostatním v jejich nelehkých situacích. Během tohoto období, při denním praktikování léčebných kódů, se moje zdraví začalo měnit a já jsem se cítila lépe a lépe. Po půl roce jsem se rozhodla nechat si udělat rozbor krve. Byla jsem opravdu šťastná, protože poprvé v životě mé krevní testy buněčné imunity byly v pořádku. Moje ostatní zdravotní problémy se také výrazně lepšily. Každý den jsem vděčná Bohu za svoji životní zkušenost a za to, že tato metoda energetického léčení existuje a že mi nejen ukázala správný směr k uzdravení, ale nasměrovala na správnou láskyplnou cestu – nehodnoťme, neposuzujme, dejme si pozor na pýchu a sobectví, jsou naprostým opakem lásky a pomáhejme – někdy stačí úsměv, objetí ...

Pomocí léčebných kódů jsem se také přesvědčila, že hlavně nedostatek lásky v našem životě způsobuje převážnou část našich problémů (myslí se tím nedostatek pociťované lásky například v dětství, nedostatek sebelásky k sobě) a hlavně jsem se dozvěděla, jak toto léčit. Také jsem zjistila, že záležitosti s odpuštěním (často dříve řešené) nebyly prováděné ze srdce, ale jen z pozice rozumu a stále mi tedy bránily v mém uzdravení. Odpuštění je zcela zásadní pro naše uzdravení.

Vše se v našem životě děje v souladu s Boží vůlí, proto je vždy v procesu uzdravení potřebná pokora a naprosté souznění s "Děj se vůle Tvá, neboť Tvá vůle je i má". Můžete být věřící v Boha či Stvořitele, můžete být nevěřící, tak to prostě je. Bůh je láska a tato jeho láska nás střeží a je schopna nám navracet i zdraví. Odstraňme ze svého srdce sobectví, nelásku, závist a zášť a tvořme tak harmonii v sobě i v celé společnosti. Metoda léčebných kódů je založená na lásce, pravdě a víře a v tomto principu nám i pomáhá.

Autor knihy Léčebný kód a metody léčebné kódy, Dr. Alex Loyd, navštíví letos Prahu a uspořádá zde seminář na téma léčebných kódů. Každý jeho seminář je neopakovatelným zážitkem a přínosem pro všechny zúčastněné. Seminář se bude konat ve dnech 12. až 13. července 2013 v Praze. Bližší informace o semináři, registraci a vstupenkách naleznete na www.lecebnekody.cz.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit