Nejnovější články | PHOENIX On-line

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Rozhovor s Milošem Matulou o nové sadě hermetických meditačních karet.

Naši čtenáři Vás znají jako lektora, cestovatele, spisovatele... Těch činností by se našla ještě spousta. Všechny však mají jeden směr. Můžete nám jej přiblížit?

To je pravda, většinou také odpovídám, že jsem člověk devatera řemesel, takovej Brouk Pytlík, práce všeho druhu! :) Ale vážně: původním povoláním jsem filmař, později jsem se věnoval i reklamě a PR, ale to, co mě charakterizuje asi nejvíc, je cesta za Světlem, duchovní cesta, cesta Lásky. Vždyť také moje šamansko-ezoterická škola Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla toto zaměření, tuto cestu již ve svém názvu definuje. Takže mé zaměření či zacílení se odráží ve všem, co dělám, ať už jako spisovatel, duchovní učitel, lektor, terapeut, kouč, žurnalista, cestovatel.

V nedávné době jste vydal sadu hermetických meditačních karet. Mohl byste našim čtenářům přiblížit pojem „hermetický“? Technici si pod pojmem "hermetický" představí něco neprodyšného. U meditačních karet to bude určitě jinak, že?

Tento dotaz nepřichází ani poprvé a pravděpodobně ani naposledy... Po znalce okultní, alchymistické a hermetické literatury není tento pojem neznámý, pro většinovou společnost patrně ano. Je odvozen z řeckého ekvivalentu Thovtova jména Hermes Trismegistos, tedy Hermes Třikrát veliký. Tedy veškerá "hermetická" literatura vychází z textů či odkazu právě boha Thovta.

Karty jsou věnovány staroegyptskému bohu Thovtovi, kterého staří Egypťané zobrazovali jako muže s hlavou ibise. Proč zrovna jemu?

Již ve své první knize Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce o bohu Thovtovi píši hned v úvodní kapitole s názvem Egypt jako obraz nebes a chrám celého vesmíru. Cituji v ní Thovtovu filozofii a uvedené úryvky a citace jsou převzaty ze sbírky mystických textů zvané Corpus Hermeticum, která je přisuzována Hermovi Trismegistovi, Třikrát velikému Hermovi, nejmoudřejšímu z bohů, kterého staří Egypťané znali jako boha Thovta.

Ve své další knize 2013: Hvězdná brána k Novému Věku píši o Thovtovi jako o staviteli Velké pyramidy v egyptské Gíze. A zatím v poslední knize s názvem Dějinami za poznáním astrologie, kterou jsem napsal společně s legendou české astrologie Zošou Kinkorovu, jsem Thovtovi - tomuto nebešťanovi - věnoval hned celou kapitolu. Mé celoživotní studium o Egyptě, Achnatonovi, Thovtovi logicky předznamenává další knihu, na které pracuji - vždy čas od času - několik let: Učení boha Thovta. Takže je patrné, že můj zájem a směřování k Thovtovi má logický vývoj.

A co se týká karet? Šestnáct let vedu svoji šamansko-ezoterickou školu Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla, kde s meditačními kartami pracujeme. Za ta léta jsem jich vyzkoušel celou řadu a toužil jsem mít vlastní. Tím, že moje rozepsaná kniha Učení boha Thovta mi dá ještě trochu zabrat, co se času týče, vybral jsem některá témata, které byly vhodné právě pro meditační karty. Texty jsem pochopitelně musel uzpůsobit, zjednodušit a opatřit nadpisy.

Kdo byl vlastně bůh Thovt? Můžete nám jej přiblížit?

Zakladatelem astrologie, alchymie i stavitelem Velké pyramidy byl egyptský bůh moudrosti Thovt, Řeky nazývaný Hermes (Hermes Trismegistos = Hermes třikrát veliký) a Římany Merkur. Podle egyptského kněze Manetha byl i vynálezcem písma a napsal třicet šest tisíc pět set dvacet pět knih o staré moudrosti, včetně historie světa, magie, astrologie, lékařství i hudby. Byl synem boha Re, který jej ustanovil tvůrcem a strážcem zákonů kosmické harmonie. Dohlížel na nebesa a jeho znalosti nebeské matematiky udržovaly stabilitu vesmíru. Jako měsíční bůh rovněž řídil čas a určoval roční období. Byl navigátorem Reovy sluneční bárky, osvětloval cestu podsvětím a bděl nad nesmrtelností duše. Byl zpodobňován jako bytost napůl lidská, napůl zvířecí - s hlavou ibise anebo jako pavián.

Jak jste se k hermetickému učení a egyptským bohům dostal Vy sám?

Píši o tom mimo jiné v úvodu své první knihy Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce. Když jsem byl malý, bylo mi asi osm let, dostal jsem knihu o pokladu faraona Tutanchamona. Ač byla černobílá, zcela mne pohltila. Jako bych nahlédl na něco, co jakoby nebylo z tohoto světa, ale zároveň mi to bylo velmi, až intimně blízké. Cosi ve mně uvnitř se začalo jakoby pomalu otevírat a právě to bylo impulzem k mému celoživotnímu zájmu a studiu všeho, co se týkalo starověkého Egypta. Studoval jsem jako laik vše, co se týkalo klasické egyptologie. Teprve později jsem měl možnost dostat se i ke studiu orální tradice, která se předává z otce na syna od před-dynastického Egypta po desítky tisíc let až do dnešních dnů. Poté jsem byl zasvěcen i do učení mysterijních chrámových škol starověkého Egypta. A také se - s postupem mého duchovního uvědomování, rozpomínání a pokroku - začaly otvírat střípky zážitků z mých minulých životů z doby starověkého Egypta. A když byla možnost po revoluci začít cestovat, neváhal jsem a první cesty vedly právě sem, do země bohů na Nilu.

Jak vlastně karty THOVT vypadají?

Dárková sada obsahuje sadu 32 karet s hermetickým učením egyptského boha Thovta, brožurku a dárkovou krabičku. Nádherně zpracované karty obsahují fotografie, které jsem pořídil jako ilustrace ke svým knihám během mnoha cest do Egypta, na které se jejich prostřednictvím mohou vydat i uživatelé karet. Jak
na ty skutečné, tak i na ty mimosmyslové. Právě zmíněné karty totiž tvoří společně s přiloženou brožurkou stezku zasvěcení v 32 krocích. A co je cílem této stezky? Vidět srdcem... Texty k jednotlivým tématům na kartách jsou autentickými texty boha Thovta a obsahují klíčová slova s poselstvím, jež Thovt, tento nebešťan, přinesl lidstvu na planetu Zemi.

K čemu karty THOVT slouží a pro koho jsou určeny?

Hermetické meditační karty THOVT jsou určeny všem duchovně hledajícím. Nacházíme se ve velmi zajímavé době intenzivních změn kolem nás, i v nás. Tato transformace je doprovázena změnou cyklů, jak už o tom učili starověcí Egypťané či Mayové. Jsme na prahu Věku Vodnáře. Podle starověkých Egypťanů opouštíme Věk 5. Slunce s názvem Amon a vstupujeme opět do Věku 1. Slunce s názvem Cheprer. Toto nadcházející období značí zrození nového Věku, zrození nového dne, zrození zcela nového cyklu. Stále více lidí se vydává cestou uvědomění, duchovní cestou hledání sebe sama.

Jak se karty THOVT vykládají?

Hermetické karty obsahují poselství, která mohou pomoci transformovat každou oblast našich životů. Sada 32 karet THOVT nám usnadní komunikaci s duší, Vyšším Já, duchovními ochránci, anděly, Thovtem i samotným Bohem a umožní nám získat od nich rady během meditací i na duchovní cestě.
Pomocí obrázků a textů na hermetických meditačních kartách THOVT se můžeme ponořit do dvaatřiceti různých energií s učením egyptského boha Thovta. Vnímáním a prociťováním energií jednotlivých obrázků i textů se dokážeme propojit s energií boha Thovta. Tím začíná proudit energie... – může dojít k uvolnění bloků, rozproudí se energie a nová životní síla, vědění a skryté schopnosti. Hermetické meditační karty THOVT lze využívat k meditaci i k objasnění určitých otázek či situací z vašeho života. Přiložená příručka, která je součástí tohoto dárkového kompletu, obsahuje srozumitelný návod, jak s těmito kartami pracovat.

Kde mohou naši čtenáři vaše meditační hermetické karty THOVT koupit?

Hermetické meditační karty THOVT lze koupit ve všech dobrých knihkupectvích nebo na e-shopu www.milosmatula.cz.

Jako lektor a duchovní učitel vystupujete v různých workshopech a seminářích a spoustu jich také sám organizujete. Kde Vás můžeme potkat v nejbližší době?

Momentálně jsem na měsíčním přednáškovém turné po Slovensku a Moravě, které potrvá až do 3.listopadu. Termíny a jednotlivá města najdou zájemci o tyto
workshopy na www.milosmatula.cz . Hned poté 5.-12.11. vedu meditační a poznávací cestu Po čakrách Egypta a po stopách bohů a faraonů Slunce - 1. část. Po návratu mám třídenní miniturné s dalšími workshopy v Českých Budějovicích, Plzni a Praze a hned nato začíná další cesta Za šamany do Ekvádoru, kdy jedeme nejen do džungle za mým kamarádem šamanem Augustinem Grefou a jeho rodinou, ale společně s ním projíždíme celý Ekvádor - letos máme i jednu lahůdku navíc: návštěvu nedávno objevené pyramidy gigantů, kteří kdysi v této oblasti žili. Cesta se uskuteční v termínu 17.11.-10.12. A před Vánoci ještě opět třídenní miniturné v Karlových Varech, Plzni a Praze a také ještě organizuji tradiční prodloužený Adventní víkend v Tyrolsku. A v polovině února to bude Střední Amerika v souvislosti s mojí knihou 2013: Hvězdná brána k Novému Věku - buď Velký okruh po Guatemale, El Salvadoru, Belize a Hondurasu, nebo jen Pobyt v El Salvadoru s malým okruhem. Více se zájemci dozví na www.milosmatula.cz.

Fotografie: Martin Procházka


Miloš Matula absolvoval FAMU, je filmovým a hudebním producentem, spisovatelem, žurnalistou, ale rovněž reklamním a PR specialistou. Dlouhá léta se zabývá alternativní medicínou, spiritualitou a meditací, kterou rovněž učí na svých seminářích v rámci své šamansko-ezoterické školy Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla v České republice i v zahraničí. Od útlého věku se zajímá o starověký Egypt. Jeho láska k této starověké civilizaci a všemu, co je s ní spjato, vyústila v knize Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, kde shrnul své více jak pětadvacetileté bádání, a která vyšla v roce 2010. Poté vydal knihy rozhovorů Hvězdy ezoterického nebe I. - Kniha plná energie (2011) a Hvězdy ezoterického nebe II. - Kniha plná zdraví (2012). V roce 2008 poprvé odjel do Střední Ameriky, aby poznal potomky Mayů a seznámil se s učením a moudrostí jejich předků, které zúročil ve své další knize 2013: Hvězdná brána k Novému věku, která se zabývá nejen učením a tradicemi starověkých Mayů i jejich kalendářem, ale rovněž časovým zrychlením, starověkými civilizacemi a transformací vědomí v období let 1997-2026. Jeho nejnovější počinem v oblasti příběhů pro celou rodinu je výpravná pohádka ze starověkého Egypta Zakletý ostrov s ilustracemi Inky Delevové, která vyšla v roce 2013. Knihu Dějinami za poznáním astrologie napsal společně s dlouholetou spolupracovnicí – legendou české astrologie Zošou Kinkorovou.

Meditační cd s názvem Meditace vydal v roce 2014, následující meditační CD s názvem Zimní meditace vyšlo v roce 2015. Hermetické meditační karty THOVT jsou jeho prvními vykládacími kartami, jež záhy následuje kniha Učení boha Thovta.

www.milosmatula.cz