Nejnovější články | PHOENIX On-line

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Rozhovor s autorkou knihy „VIDEL SOM TO ZAJTRA“ – Julii Sellers

Jelikož si náš on-line magazín klade za cíl přinášet informace i o věcech, o kterých se „běžně nemluví“, ať z důvodů nedůvěry, tak politické či společenské stigmatizace, jsme rádi za možnost informovat vás, čtenáře, o vydání velmi zajímavé knihy. Věříme, že vám, našim čtenářům nebude činit problémy ani četba ve slovenském jazyce. Pro zájemce, kteří by upřednostnili angličtinu, je možné redakcí poskytnout kontakt na autorku, která jistě ráda ukázky v angličtině poskytne.

Autorka o sobě a o knize uvádí:

Kniha je skutočný príbeh muža, Michaela, Američana z Washingtonu D.C. a zároveň otca mojich 2 detí, s ktorým žijem viac ako 20 rokov a ktorý sa od ostatných odlišuje tým, že žije mimo tela. Vychádza z tela a cestuje a to všetko pri plnom vedomí (teda nie v spánku, alebo v bdelom snení, ako je tomu u fenoménu, ktorý nazývame astrálne cestovanie). Mimo tela, priamo cez deň a pri úplnom vedomí, trávi celé hodiny, pričom v čase, kedy sa nachádza mimo tela dokáže zároveň fungovať aj v tele. Myslím, že na Slovensku a rovnako aj v ČR táto téma zatiaľ nie je v povedomí ľudí do takej miery, ako by si to zasluhovala a možno pre niektorých je dokonca novinkou. ( v angličtine sa zážitky mimo tela nazývajú out of body experiences t.j. OBEs a sú rovnako populárne ako zážitky blízko smrti (tkz. near death experiences). V USA je to iné. Tam ľudia, ktorí majú mimotelové zážitky, majú vlastné stránky, schádzajú sa, píšu o tom knihy, a téma out of body experiences, ako aj near death experieneces sa vo vedeckých kruhoch berie ako samozrejmosť. Sama mám v týchto kruhoch kontakty, rozoberáme rôzne témy a desiatky vedcov ma záujem skúmať Michaelove mimotelové zážitky, o čom v knihe taktiež pojednávam.

Julia SellersČo sa týka mňa, spisovateľka síce nie som, no sama mávam mimotelové zážitky, nie však v takom rozsahu ako Michael. Kniha je písaná mojou rukou a je to vlastne svedectvo z prvej ruky o tom, čo to znamená nachádzať sa, existovať a fungovať mimo tela. Ja sama sa viac ako 20 rokov zaoberám kvantovou fyzikou, kvantovým entaglementom, voľnou energiou, skalárnou energiou, anomálnou kogníciou, aplikovanou prekogníciou, remote viewing, OBEs, NDEs, paranormálnymi javmi, psychotronikou, rezonančnou kavitáciou, ESP, bioenergetikou, kymatikou (cymatics), atď.

Jak jste se dostali k mimotělním zážitkům?

Bolo to už dávno, viac ako 20 rokov. Raz v noci ma zobudila bolesť v krížovej oblasti. K tejto bolesti sa pridal akýsi hlas v ušiach, ktorý bol podobný šumeniu. Ako som tak ležala na posteli, všimla som si vedľa mňa nejakú ruku, vlastne to bolo celé predlaktie, ale niečo na tom bolo čudné, pretože sa to všetko odohrávalo akoby v hmle. Až potom som si uvedomila, že ruka je moja a že ja sa vlastne nachádzam mimo tela a ruku nepozorujem očami, ako keď sa nachádzam normálne v tele, ale pozorujem ju niečím iným. Niečím, čo sa nachádza mimo môjho tela ale ja to zároveň súčasťou môjho bytia. Z vedľajšej izby som počula telku. Bolo to tak jasno ako keby som bola vedľa nej a nie mimo vo vedľajšej izbe. Hlasy z televízie však neboli jediné, čo som počula. Pridali sa k nim totiž hlasy ľudí vonku na ulici. Bol to presne taký istý pocit, ako keby som bola účastníčkou rozhovoru ja sama a ľudia, s ktorými som sa rozprávala boli hneď vedľa mňa. Potom nastal okamih, keď sa nehmotná časť môjho tela dostávala za hranice izby a vychádzala z okna von. Môj prvý mimotelový zážitok bol veľmi krátky. Hlavnou píčinou krátkosti bol strach opustiť byt cez okno. Vtedy som si uvedomila, že sa chcem vrátiť späť do tela a preto som sa zo všetkých vzoprela a povedala som si, že chcem späť. Zrazu som sa ocitla späť v tele. Keď ste mimo tela počujete všetko na veľké vzdialenosti, cítite pocity iných ľudí, vidíte v 360 stupňovom uhle, teda všetko vôkol vás, rozoznávate predmety podľa citu, nie podľa fyzického hmatu. Skrátka viete všetko precítiť a opísať na diaľku.

Na čem se podle Vás mimotělní zážitek zakláda, co je jeho podstatou a existují různé druhy zážitku?

Na čom konkrétne sa zakladá tento ojedinelý fenomén nie je ešte vedeckou komunitou presne vyskúmané. Sama si zadávam nasledujúce otázky: Existuje vôbec typický opis mimotelového zážitku? Ako sa dá definovať stav mimo tela? Patrí k nemu aj sen alebo astrálne cestovanie? Aký je rozdiel medzi mimotelovým zážitkom v bdelom spánku, v spánku, v ľahkom bezvedomí, alebo bezvedomí? Alebo dokonca v kóme? A mimotelové zážitky pri plnom vedomí? Čo všetko z hľadiska vedy k mimotelovým zážitkom patrí? Toto su otázky, na ktoré sa v súčasnosti snaží odpovedať americká vedecká komunita. Jednou z teórii je, že človek pri mimotelových zážitkoch z tela nevychádza, len sa rozširuje jeho vedomie. Vedomie akoby vystúpilo respektíve prekročilo hranice fyzickej schránky a rozlialo sa v priestore. Nehmotná časť tela, ktorú náboženstvá nazývajú dušou, je zhluk energie. Sú to vibračno-oscilačné vlny, ktoré majú vysoké frekvencie a nízku hustotu. Nie sú ľudským okom viditeľné. Nepodliehajú gravitácii.

Čo sa týka astrálneho cestovania, toto sa v americkej vedeckej komunite nezaraďuje k mimotelovým zážitkom. Je to cestovanie v spánku v astrálnej dimenzii. Ďaľší typ zážitkov podobných k mimotelovým sú zážitky blízko smrti tkz. near death experiences. Pri nich človek vlastne zomiera, je v kóme, prestane mu biť srdce, zlyhali mu orgány a on odchádza na druhú stranu, laicky povedané zomiera. Vtedy sa tiež dostane mimo tela, podobne ako v mimotelových zážitkoch pri plnom vedomí. Iba s tým rozdielom, že zomiera. Niekedy sa však takíto ľudia vrátia späť a potom rozprávajú o tom, čo videli mimo tela.

Jak byste teda opsala zkušenosti svých vlastních mimotělních zážitků? V čem jsou podobné, nebo jsou pokaždé rozdílne? Jaké změny pozorujete na Vašem těle v rámci mimotělních zážitků, nebo děje se něco specifického a něco, co se pokaždé opakuje, když vycházíte z těla?

Čo sa týka mojich mimotelových zážitkov, vždy keď som vychádzala z tela, počula som zvláštnu vibráciu. Podobala sa bzučaniu včiel. Či zvláštnemu duneniu. K vibráciám sa niekedy pridával zvláštny pocit pálenia, akoby Vám niečo v blízkosti kostrčovej kosti horelo. A to do takej miery, že bolesť bola niekedy neznesiteľná. Cítila som, ako sa prúd energie zdvihol z krížovej časti chrbta a šíril sa pozdĺž miechy k hlave, odkiaľ potom vystrelil von z vrchnej časti hlavy. Vtedy som sa ocitla mimo tela. V iných prípadoch som pri vychádzaní z tela žiadnu bolesť v krížovej oblasti necítila. Ani som nepočula dunenie a bzučanie. Niekedy ma ovládol pocit vznášania sa. A potom som si zrazu uvedomila, že som mimo tela. Pri niektorých mimotelových zážitkoch som mala pocit, ako keby som sa nachádzala v tuneli, avšak svetlo na konci tunela som nevidela. Dokonca som nezachytila ani koniec toho tunela. Inokedy som sa do tela vrátila hneď potom, ako som z neho vyšla. Niečo akoby ma vtiahlo späť. Párkrát sa mi stalo, že som zacítila akoby strhnutie smerom dolu. Niečo podobné cítite, keď padáte z výšky. Skrátka jasne cítite, že padáte smerom dolu, ale svoj pád nikdy neukončíte, pretože namiesto na zemi sa ocitnete mimo tela.

V ďalších prípadoch som mala pocit, ako by sa moje vedomie začalo postupne kĺzať z tela von. A to od hlavy, až smerom k nohám. Potom vykĺzlo cez chodidlá von. Pri mimotelových zážitkoch opúšťam telo cez chodidlá tvárou k zemi. Čiže, ako keby som ležala na bruchu a nejaká sila ma ťahala von.

Pri mimotelových zážitkoch som pochopila, že tieto sa dajú navigovať. Keď som sa zľakla, že sa od tela príliš vzďaľujem, pomyslela som si, že sa chcem okamžite do tela vrátiť. Hneď sa to aj stalo. Niekedy sa však moje mimotelové zážitky ukončili spontánne. Nepamätám sa na prípad, kedy by sa moje mimotelové zážitky ukončili nejakým vonkajším narušením. Ukončili sa vždy tak, že som sa zrazu ocitla naspäť v tele. Je zaujímavé, že som sa nikdy nepristihla pri pozorovaní, ako sa do tela vraciam.

Existuje však jeden fakt, ktorý vedia potvrdiť všetci tí, ktorí už nejaký mimotelový zážitok zažili. Ide o to, že tak ako ostatní aj ja som v rámci všetkých mojich mimotelových zážitkov pociťovala zvýšené zmyslové vnímanie. Videla som jasnejšie farby, počula som zreteľnejšie, ako v tele a dokonca aj to, čo sa odohrávalo za stenou. Mimo tela tiež intenzívnejšie cítite rôzne vône, ako aj rôzne chute, ktoré v rámci tela neexistujú. Vždy, keď som sa ocitla mimo tela, pochopila som, že moje telo je mimo mňa, mimo môjho vedomia, ale zároveň aj v ňom, nakoľko som mimo tela bola schopná vnímam tak ako v tele ibaže oveľa intenzívnejšie a dokonca som na seba naberala cit, pocity a myšlienky iných ľudí. Skrátka máte zvýšenú citlivosť na emócie a myšlienky ľudí, ktorých mimo tela stretnete. Mimo tela funguje aj telepatické dorozumievanie.

Všetky moje mimotelové zážitky sa začali v priestore, kde sa práve nachádzalo aj moje fyzické telo. Uvedomovala som si, že z tela vychádzam. Nie však vždy, nakoľlko inokedy som sa ocitla mimo tela hneď. Keď ste mimo tela, vidíte ho vo vašej blízkosti, pred tým ako sa pohnete ďalej. Vidíte ho z iného uhla na aký ste zvyknutý, keď sa na seba napríklad pozeráte v zrkadle.

Mimo tela sa cítite oveľa ľahšie. Máte pocit, že ste rozliaty v priestore, nachádzate sa v miestnosti, aj mimo nej a to v jednom okamihu a v jednom okamihu to aj vnímate. A zároveň, ako som už spomenula, všetky zmyslové vnemy sú oveľa silnejšie, ako za normálnych okolností, keď sa nachádzate v tele. Keď sa dostanete mimo tela, okamžite sa chystáte cestovať niekam ďalej, nakoľko cítite, že sa pohybujete ako chcete a kam chcete a to všetko tak rýchlo, akoby ste leteli rýchlosťou svetla. Vlastne dalo by sa povedať, že si jasne uvedomujete to, že letíte. Inokedy pri vychádzaní z tela máte pocit, ako keby ste miestnosť, kde sa práve nachádzate, opúšťali nie smerom dopredu, ale dozadu. Čiže letíte otočený tvárou k svojmu telu. Zdá sa Vám, ako keby Vás nejaká odstredivá sila ťahala od tela smerom dozadu. Moja kniha Videl som to zajtra rozpráva o mimotelových zážitkoch viac a do väčších podrobností.

Som presvedčená o tom, že na Slovensku ako aj v ČR žije množstvo ľudí, ktorí mimotelové zážitky v určitej podobe zažívajú. Som tiež toho názoru, že v bývalom ČSSR existuje skupina ľudí, ktorá sa seriózne zaoberá duchovnými vedami. Patrí medzi nich aj docent Vasiľčuk, ktorý je expertom na jemnohmotné telá človeka a enioanatómiu.

 

 


Kniha Julie SellersPro zájemce: Knihu je možné zakoupit na: www.juliasellers.sk (kolonka objednávka)

Krátká anotace:

Videl som to zajtra je knižná prvotina Júlii, ktorá bola napísaná v priebehu dvoch týždňov. Jej názov VIDEL SOM TO ZAJTRA nie je náhodný. Kniha totiž pojednáva o človeku, ktorý vidí veci z budúcnosti. Je to skutočný príbeh muža žijúceho mimo tela a zároveň fascinujúce rozprávanie o človeku, ktorý si pamätá svoje narodenie aj svoju smrť. Sú v nej spracované autentické mimotelové zážitky a astrálne cestovanie muža, ktorý podstatnú časť svojho života trávi mimo tela.

“Kniha opisuje skutočný príbeh muža, ktorý sa od ostatných odlišuje tým, že žije mimo tela. Vychádza z tela a cestuje. A to všetko pri plnom vedomí.”

Júlia na 200 stranách prináša svedectvo z prvej ruky o tom, čo znamená nachádzať sa a existovať, ale hlavne fungovať mimo tela.
Predslov ku knihe bol napísaný P. M. H. Atwater, uznávanou americkou odborníčkou na mimotelové zážitky.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit